© Boden Mail
Tjänster Förutom brevförmedling utför vi även följande: Hämta/Lämna service för storkunder & boxkunder. Hantering av Transpost (Post utanför vårt utdelningsområde) Pakethantering i Boden & Luleå. Hantering av internpost. Era önskemål? Upplysningar om ovanstående tjänster lämnas på tel 0921-177 60 eller info@bodenmail.se